La Poesia - 19/06/11
'NA VOLTA GH'ERA UL TRAMWAY...
Ttt'ul' d per sald e disces
Al traversava la mia Vars.

l'eva bianc cume la fiocca,
l'andadra a l'era mai stracca.

E l'Inverno,quando 'l fiucava
in mezz 'a la nev al sa scundeva.

In tra Bubi e la Prima Cappla
la s strava l'eva sempar qula.

Omann e donn, mas-citt e tusann
s e gi per ttt l'ann.

ch'a vegnissan da Bigigiar o Vel
Gi a Casbenn fin'a Bubi.

Bel Tramvay a prteghta,
al sguigniva se la crva l'eva streccta.

Un d brtt un c malsan
l' casci via, l' mett"in pensiun".

L'ann casciaa l a marc,
cunt ura scsa: "l'emm mett a durm".
Per purt la gent in una quai manera
Ann tir ch la prima "Curira".
"Pullmann" l'ann ciam cume i American,
al fma, al spzza e 'l f dum d'i dagn.
Caro Tramvay, ma'l regordi cume inc
ta ma tiravat s in salva quand seri un fi.

'na calcava si pedalitt,
per cr a tacass ai t finestritt.

A fasevum inrab ul biglietri,
e'l ma piccava si man quel strafalri!

"Den-den-den" ta ma dissedavatt la matna
e ta navat s fin'a l'Ufficina.

Cravtta in sacgia e gi da cursa
per ciaptt al vul, cunt in man la bursa.

u'l biglietri al ma faseva da specc,
e p 'l gropp a l'eva largh o anca tropp strecc.

Ta ma regordat la m giuvent'
ma m sun vecc e 'l m tramvay al passa p!

i m ann inn tanti, a vann a fin,
e... gi la prteghta, ma mettarann a durm.

Ul Togn d'ul Trn


Nella foto: il vecchio tram di Varese
di: Antonio Golzi
..................................................................................................................................
Condividi | |